Dostępny limit zakupowy możesz sprawdzić po zalogowaniu się do Panelu Klienta na stronie https://paypo.pl/, w zakładce Twoje PayPo lub w aplikacji.


Po wciśnięciu przycisku "Sprawdź limit" zostanie ukazany Twój limit na zakupy.