Nadpłata jest zwracana do 3 dni roboczych od dnia zlecenia zwrotu.