Limit zakupowy to kwota do której jesteśmy w stanie opłacić zakupy w Twoim imieniu. To nie jest jednak Twoje zobowiązanie, dlatego nie wpływa na Twoją zdolność kredytową.