Klientem może zostać wyłącznie osoba posiadająca stałe miejsce zamieszkania lub stały adres do doręczeń na terytorium Polski, oraz polski numer telefonu.