Klientem może zostać wyłącznie osoba posiadająca stałe miejsce zamieszkania na terytorium Polski oraz polski numer telefonu.