Płatność PayPo jest dostępna dla osób posiadających numer PESEL, polski numer telefonu, oraz miejsce zamieszkania na terenie Polski.