Zmiana nazwiska na inne np. po ślubie:
W celu korekty oraz aktualizacji nazwiska w PayPo, prosimy  o przesłanie skanu dowodu osobistego na adres bok@paypo.pl , pamiętając o konieczności jego częściowej anonimizacji: dotyczy  to zakrycia zdjęcia, miejsca urodzenia oraz organu wydającego.


Korekta literówki, dodanie znaków polskich

W celu weryfikacji oraz aktualizacji danych, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem +48 22 333 74 60.