Zgody na przetwarzanie danych są obowiązkowe, ponieważ zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych (RODO),

Przetwarzanie wszelkich danych bez uprzednio wyrażonej zgody jest niezgodne z prawem. 

Wyrażenie zgód jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia skorzystanie z odroczonej płatności PayPo.