Podanie numeru PESEL jest niezbędne, w celu potwierdzenia tożsamości. Podczas zawierania umów niezbędne jest zweryfikowanie oraz potwierdzenie tożsamości osoby wnioskującej. Podanie danych jest jednorazowe.