Dane osobowe wprowadzone podczas pierwszej próby skorzystania z usługi PayPo nie mogły zostać poprawnie zweryfikowane z Rejestrem Dowodów Osobistych. 


Innymi słowy, imię i nazwisko lub numer PESEL, które zostały wprowadzone nie były zgodne z aktualnym dokumentem tożsamości. 

W celu poprawienia danych i odblokowania usługi konieczny będzie kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta pod numerem 22 333 74 60. W niektórych przypadkach podczas kontaktu telefonicznego firma PayPo poprosi o przesłanie skanu lub zdjęcia aktualnego dowodu osobistego na adres bok@paypo.pl.

W takim wypadku prosimy o jego częściowe zanonimizowanie, czyli zakrycie zdjęcia, miejsca urodzenia oraz nazwy organu, który wydał dowód.