Chociaż po naszej stronie przekazujemy te informacje o aktualizacji spłaty niezwłocznie, to BIK ma 7 dni na aktualizację danych po swojej stronie. 


Zawsze warto odczekać kilka dni dodatkowo, aby mieć pewność, że informacje na pewno będą aktualne.