W PayPo nie posiadamy wiedzy co do sposobu wyliczania oceny punktowej przez BIK.