Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym Biura Informacji Kredytowej ( BIK) ''zamknięte zobowiązania z PayPo przetwarzane są w celach rozpatrywania reklamacji i zgłoszonych roszczeń do momentu ich przedawnienia, jednak nie dłużej niż przez 6 lat od wygaśnięcia zobowiązania”. 
Podstawę prawną stanowi tutaj prawnie uzasadniony interes Administratora danych (BIK), który dotyczy możliwości rozpatrywania reklamacji lub obrony przed potencjalnymi roszczeniami.

Informacje o zamkniętych zobowiązaniach nie są prezentowane w raportach BIK-u udostępnianych bankom i innym podmiotom rynku finansowego współpracujących z BIK-iem, a co za tym idzie nie są wykorzystywane do oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego.

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych w BIK zachęcamy do  kontaktu bezpośrednio z tą instytucją:

- mailowo: kontakt@bik.pl
- pisemnie: Biuro Informacji Kredytowej S.A.,02-679 Warszawa, ul. Zygmunta Modzelewskiego 77A
- telefonicznie: +48 22 348 44 44

We wniosku do BIK-u prosimy koniecznie wskazać, że chodzi o zobowiązanie z PayPo oraz określić, 
czego dotyczy wniosek.