Informację o udzielonym kredycie konsumenckim przekazujemy do Biura Informacji Kredytowej (BIK) na podstawie przepisu prawa - art. 9a ust. 8 Ustawy o kredycie konsumenckim. Przekazanie tych danych jest obowiązkiem prawnym, dlatego nie wymaga zgody z Twojej strony.

Mamy obowiązek przekazywać do BIK-u informacje o udzielonym kredycie konsumenckim oraz aktualizować status spłaty tego kredytu.

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych w BIK zachęcamy do kontaktu bezpośrednio z tą instytucją:


- mailowo: kontakt@bik.pl
- pisemnie: Biuro Informacji Kredytowej S.A.,02-679 Warszawa, ul. Zygmunta Modzelewskiego 77A
- telefonicznie: +48 22 348 44 44

We wniosku do BIK prosimy zaznaczyć, że chodzi o zobowiązanie z PayPo oraz określić, czego dotyczy wniosek.