Aion Bank stał się administratorem Pani/Pana danych osobowych dlatego, że przejął zobowiązania z Pani/Pana umowy z PayPo.