Wszystkie spłaty rat transakcji prosimy realizować tak jak do tej pory, do PayPo. Aion Bank nie pobiera  bezpośrednio żadnych opłat. 


Warunki umowy zawartej z PayPo, po przekazaniu jej do Aion nie zmieniają się.