PayPo i Aion Bank są oddzielnymi podmiotami prawnymi i odrębnymi administratorami danych osobowych. Z tego powodu, usunięcie danych w obu firmach wymaga oddzielnego wnioskowania. 


Prośbę o usunięcie danych w Paypo można przekazać nam na kilka sposobów: 


mailem: bok@paypo lub


listownie: PayPo Sp. z o.o., ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa.


 


Prośbę o usunięcie danych w Aion Bank: 


mailowo: privacy@aion.be lub 


listownie: Aion Bank S.A.,  Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, ul. Dobra 40, 00-344, Warszawa.