PayPo i Aion Bank są oddzielnymi podmiotami prawnymi i odrębnymi administratorami danych osobowych. Dlatego usunięcie danych w obu firmach wymaga oddzielnego wnioskowania. 


Prośbę o usunięcie danych w Paypo możesz przekazać:

  • mailem: bok@paypo lub

  • listownie: PayPo Sp. z o.o., ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa.

 

Prośbę o usunięcie danych w Aion Bank

  • mailem: privacy@aion.be lub 

  • listownie: Aion Bank S.A.,  Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, ul. Dobra 40, 00-344, Warszawa.