Aion Bank jest partnerem biznesowym PayPo i finansuje niektóre nasze akcje kredytowe. Zabezpieczeniem tego finansowania są zobowiązania, które wynikają z umów z naszymi Klientami. Dlatego Twoje zobowiązania trafiły do Aion Bank.