Przekazanie zobowiązań umożliwiają nam przepisy prawne. Zgodnie z umową, działanie to nie wymaga zgody z Pani/ Pana strony.