Przekazaliśmy Pani/Pana zobowiązania, ponieważ nawiązaliśmy współpracę z Aion Bank. W wyniku tej współpracy Aion Bank przejął należności z Pani/Pana umowy.