W PayPo mamy obowiązek raportowania do Biura Informacji Kredytowej (BIK) informacji o udzieleniu każdego kredytu konsumenckiego, zaś BIK lub Biura Informacji Gospodarczej o zaległościach w spłacie kredytu. 


Raportowanie nie dotyczy usług: Zapłać za 30 dni oraz Smart Plan/ PNX.