W PayPo mamy obowiązek raportowania do Biura Informacji Kredytowej 

(BIK) o udzielenie każdego kredytu konsumenckiego: 


BIK lub Biura Informacji Gospodarczej o zaległościach w spłacie kredytu. Raportowanie nie dotyczy usług: 


  • zapłać za 30 dni
  • Smart Plan/ PNX.