Samo posiadanie otwartego limitu zakupowego nie jest wykazywane jako zobowiązanie kredytowe, tym samym nie obciąża zdolności kredytowej.


PayPo raportuje do BIK jedynie zawarte umowy, które są kredytem konsumenckim.