Posiadanie otwartego limitu zakupowego w PayPo nie jest wykazywane jako zobowiązanie kredytowe, tym samym nie obciąża zdolności kredytowej.


PayPo raportuje do BIK jedynie zawarte transakcje, które są kredytem konsumenckim.