Nie. Transakcja w ramach usługi SmartPlan nie jest kredytem konsumenckim. Dlatego nie raportujemy jej do Biura Informacji Kredytowej (BIK).