Jeśli tak jest Ci wygodniej, spłaty umowy możesz dokonać w dowolnej liczbie przelewów.  Ważne, by spłaty całkowitej dokonać do 30 dni od momentu zawarcia umowy. W tej usłudze nie ma możliwości rozłożenia zobowiązania na raty.