Usługa "Zapłać za 30 dni" świadczona jest na rzecz Klienta:


  • którego adres email nie znajduje się w bazach danych PayPo
  • którego adres email znajduje się w bazach danych PayPo, ale Klient nie dokonał całkowitej spłaty zobowiązania z co najmniej jednej umowy zawartej z PayPo.