Usługę "Zapłać za 30 dni" udostępniamy osobie, której adresu mailowego nie ma jeszcze w naszym systemie albo wtedy, gdy mamy już jej adres mailowy ale osoba ta nie opłaciła w całości przynajmniej jednej umowy zawartej z nami.