Usługę Zapłać za 30 dni udostępniamy osobie, która nie podała nam jeszcze swojego adresu mailowego oraz osobie, która go podała ale nie spłaciła do tej pory w całości ani jednej umowy z nami zawartej.