Tak. Przepisy obligują nas do raportowania także tych umów kredytu konsumenckiego, w których klient nie ponosi kosztów w postaci prowizji/oprocentowania.