W PayPo mamy obowiązek informować:

  • Biuro Informacji Kredytowej ( BIK) - o udzieleniu kredytu konsumenckiego, 

  • BIK lub Biura Informacji Gospodarczej ( BIG) - o zaległościach w spłacie kredytu.