W PayPo mamy obowiązek informować:

  • BIK - o udzieleniu kredytu konsumenckiego, 

  • BIK lub BIG  - o zaległościach w spłacie kredytu.