Ocena zdolności kredytowej jest dokonywana na podstawie analizy danych udostępnianych nam m. in. przez biura informacji gospodarczej. Czasami, na potrzeby takiej oceny możemy poprosić o dodatkowe o informacje, np. oświadczenie o dochodach.