Zmiany adresu mailowego można dokonać po zalogowaniu się do panelu klienta w zakładce dane i ustawienia. 


Na nowy adres mailowy zostanie wysłany link, który należy kliknąć w celu potwierdzenia zmiany adresu email. 


Jeśli nie masz możliwości zalogowania się do panelu Klienta, skontaktuj się z naszą infolinią pod numerem +48 22 333 74 60 (opłata zgodna z taryfą operatora).