Przy spłacie transakcji w ratach prowizja PayPo wynosi od 0 do 14,809% kwoty transakcji. Minimalne oprocentowanie wynosi 0%, a maksymalne 12,50% (w stosunku rocznym).


Wysokość prowizji i odsetek zależy od sklepu, aktualnej promocji, indywidualnej oceny zdolności kredytowej oraz ilości rat.  

Dokładne wyliczenie jest prezentowane w formularzu informacyjnym przed zawarciem transakcji. 


W przypadku spłaty całości lub części Kredytu przed terminem, PayPo w terminie 14 dni od dnia dokonania spłaty Kredytu w całości, dokona rozliczenia Kredytu.