W usłudze Zapłać w ratach, liczba rat zależy od wartości Twojego zamówienia: im wyższa kwota zakupów, tym więcej rat dostajesz na jej spłatę.  
Szczegółową informację o liczbie rat dla Twojego zamówienia, podajemy w polu Kwoty do zapłaty  pod przyciskiem Zobacz ile to kosztuje 

Prowizję i odsetki naliczamy 31-go dnia trwania umowy, tylko w przypadku braku spłaty całkowitej kwoty transakcji w ciągu pierwszych 30 dni od daty zawarcia umowy.

 

W przypadku wcześniejszej spłaty całości kredytu przed terminem, rozliczymy go w ciągu  

14-stu dni od spłaty.