Dla usługi "Zapłać w ratach", liczba rat zależna jest od wartości Twojego zamówienia - im wyższa kwota transakcji, tym większa liczba rat. 


Szczegółowa informacja na temat dostępnej liczby rat dla Twojego zamówienia, będzie zawsze podawana przy kwocie do zapłaty pod przyciskiem "Zobacz ile to kosztuje "Prowizja oraz odsetki będą naliczone trzydziestego pierwszego dnia trwania Umowy tylko w

przypadku braku spłaty całkowitej kwoty transakcji w ciągu pierwszych 30 dni od daty zawarcia Umowy.

 


Ważne: przypadku wcześniejszej spłaty całości kredytu przed terminem, PayPo w terminie 14 dni od dnia dokonania spłaty, dokona rozliczenia kredytu.