Liczba rat zależna jest od wartości Twojego zamówienia - im wyższa kwota transakcji, tym większa liczba rat. 


Szczegółowa informacja na temat dostępnej liczby rat dla Twojego zamówienia, będzie zawsze podawana przy kwocie do zapłaty pod przyciskiem "Zobacz ile to kosztuje "
Tabela przedstawia ilość rat dla poszczególnych przedziałów kwotowych:Minimalna wartość zamówienia ( zł )Maksymalna wartość zamówienia ( zł )     Ilość rat
10 249,994
250399,995
40030006


 

Prowizja oraz odsetki będą naliczone trzydziestego pierwszego dnia trwania Umowy tylko w

przypadku braku spłaty całkowitej kwoty transakcji w ciągu pierwszych 30 dni od daty zawarcia Umowy.

 


Ważne : Ważne: przypadku wcześniejszej spłaty całości kredytu przed terminem, PayPo w terminie 14 dni od dnia dokonania spłaty, dokona rozliczenia kredytu.