Jeżeli Klient nie jest w posiadaniu własnego konta bankowego, dział analizy może podjąć decyzję by zaproponować zastępczą metodę potwierdzenia tożsamości- wideoweryfikację.  Podczas takiej metody weryfikacji tożsamości poprosimy o okazanie do kamery internetowej swojego dowodu osobistego (zarówno awers jak i rewers). W przypadku ich poprawności oraz zgodności, weryfikacja zostanie zatwierdzona. Wideoweryfikacja zostanie przeprowadzona przez pracownika Biura Obsługi Klienta PayPo, z zachowaniem najwyższej jakości obsługi oraz bezpieczeństwa i poufności danych poprzez platformę Google Meet.


Alternatywna metoda weryfikacji nie ma zastosowania w przypadku konieczności potwierdzenia numeru rachunku do zwrotu nadpłaty.