Jeżeli nie posiadasz własnego konta bankowego, możemy zaproponować zastępczą metodę potwierdzenia tożsamości - wideoweryfikację. Podczas takiej metody weryfikacji tożsamości poprosimy o okazanie do kamery swojego dowodu osobistego (zarówno awers jak i rewers). W przypadku ich poprawności, weryfikacja zostanie zatwierdzona. Wideoweryfikacja zostanie przeprowadzona przez pracownika Biura Obsługi Klienta PayPo, z zachowaniem najwyższej jakości obsługi oraz bezpieczeństwa i poufności danych


Alternatywna metoda weryfikacji nie ma zastosowania w przypadku konieczności potwierdzenia numeru rachunku do zwrotu nadpłaty.