To, że Aion Bank jest administratorem Pani/Pana danych oznacza, że ma możliwość przetwarzania ich w ściśle określonym zakresie. Szczegóły na ten temat zostały Pani/Panu przekazane w wiadomości mailowej.


Dodatkowo, w załączniku dołączamy informację na ten temat.