Zobowiązania do Aion Bank przekazujemy od 26.09.2023 r.